Hlavní stránkaKontakty KHK OKOHK JeseníkOHK ProstějovOHK Šumperk
CZ flag
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info
Aktuality
Podnikatelé si přejí, aby nová vláda konečně uvolnila regulace a snížila odvodovou zátěž | Tisk |  E-mail
Pátek, 20 říjen 2017

Celkem 77 % podnikatelů by si nejvíce přálo, aby vláda ustavená po volbách snížila jejich regulatorní a odvodovou zátěž. Zlepšit by měla ale také vymahatelnost práva a podmínky pro získávání kvalifikované pracovní síly. Vyplývá to z ankety Hospodářské komory mezi živnostníky a firmami napříč kraji i odvětvími.

V rámci Komorového barometru měli podnikatelé vybrat pět z deseti možností, které by si nejvíce přáli od příští vlády. Na 77 % podnikatelů by si nejvíce přálo snížení regulatorní zátěže. Za překážky podnikání považují netransparentnost právního rámce, platební a jiné povinnosti v daňovém systému, administrativní a další činnosti přímo nesouvisející s podnikáním, ale i náročnou komunikaci mezi podnikatelem a státem nebo omezování podnikatelské svobody.

Podle Hospodářské komory nová vláda musí konečně učinit průlom v elektronizaci státní správy. Prvním krokem by mělo být neprodlené přijetí Právního elektronického systému pro podnikatele, návrh ale bohužel minulý týden neprošel senátem... 

Hospodářská komora od nové vlády očekává rovněž jasný postoj k problematice sdílené ekonomiky, cestou je odbourání regulace „tradičního“ odvětví.

Celkem 67 procentům respondentů by nejvíce ulehčilo snížení daní a/nebo odvodů. Podnikatele přitom dlouhodobě netrápí výše daní jako spíše celková odvodová zátěž, která se řadí mezi nejvyšší ve srovnání s dalšími vyspělými zeměmi.

„V rámci šetření jsme se dotazovali ale i na to, zda podnikatelé realisticky očekávají, že nová vláda jejich přání také splní. Odpověď byla bohužel převážně pesimistická. Třetina podnikatelů očekává, že nová vláda jejich přání vůbec nesplní, “poznamenal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Do ankety Komorový barometr se zapojilo 429 podnikatelských subjektů napříč kraji a odvětvími, převážně mikro a malé podniky do 50 zaměstnanců.

Hospodářská komora již před více než dvěma lety zformulovala na základě podnětů podnikatelů Desatero požadavků na vládu. Z velké části ale nebylo vládou naplněno, HK ČR jej proto aktualizovala a znovu tyto požadavky podnikatelské veřejnosti předkládá jako podnět pro nově ustanovenou vládu.

Zdroj: Hospodářská komora ČR

 
Burza práce v Olomouci pomáhala těm, kteří se zajímají o svou budoucnost | Tisk |  E-mail
Středa, 18 říjen 2017

V pavilonu A na Výstavišti Flora v Olomouci proběhla v úterý 17. října od devíti hodin ráno do pěti hodin odpoledne Burza práce 2017. Akci spolupořádaly Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, Úřad práce a Svaz průmyslu a dopravy České republiky za mediální podpory Olomouckého kraje, TV Morava, Olomouckého deníku a Českého rozhlasu Olomouc. Na jednom místě se zde představila šedesátka z nejvýznamnějších firem v kraji, kterým chybí kvalifikovaná síla i 24 středních a 5 vysokých škol - ty mají naopak potenciál zájemce na tyto specializované pozice připravit.

 Interaktivní exponáty, venkovní expozice vojenské techniky, laserové střelnice, zábavné chemické pokusy a soutěže pro děti zpestřily program události, na které vystavovatelé nabízely stovky pracovních míst a desítky relevantních studijních oborů. Každý ze zájemců si přitom hned u vstupu mohl zdarma vyzvednout brožuru s medailonky vystavujících společností.

Jednu z nejpočetnějších skupin návštěvníků tvořili studenti devátých tříd vybírající vhodnou střední školu, která by je připravila na budoucí profesní dráhu. O to, že by se v budoucnu ocitli bez práce, se nemusí bát. Počet nezaměstnaných v Olomouckém kraji se v současnosti sice pohybuje jen kolem 4 %, firmy nicméně stále potřebují obsadit přes 9000 volných míst.

Na Burze práce nechyběl ani předseda Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje a viceprezident Hospodářské komory ČR, Ing. Bořivoj Minář, který iniciativy podobného typu velmi kvituje a byl jednou ze zahajujících osobností této akce. 

„Hospodářská komora ČR pořádá mnoho akcí, které pomáhají českým podnikatelům. Zejména pak v období, kdy máme fatální nedostatek pracovních sil. Pokračování investičních pobídek pro lákání a podporu montoven považuji, stejně jako čeští zaměstnavatele, za podivné a nepochopitelné. Každá dotace deformuje trh. Investičně podpořená montovna pak navíc velmi často odláká zaměstnance z okolních firem." Uzavírá viceprezident Minář. 

Martin Pirkl

KHK OK 


 
Pozvánka na 5. kulatý stůl k implementaci strategického rámce Česká republika 2030 | Tisk |  E-mail
Středa, 18 říjen 2017

Vážené dámy, vážení pánové,

Úřad vlády České republiky připravil Strategický rámec Česko 2030, jež má být základem pro všechny strategické dokumenty a stanovuje dlouhodobé priority rozvoje České republiky. Nyní je strategický rámec rozpracováván do cílů a návazných opatření. V rámci snahy o co nejširší diskuzi pořádá Úřad vlády České republiky kulaté stoly v regionech, viz přiložená pozvánka.

Kulatý stůl se uskuteční i v Olomouci, a to 1. 11. 2017 od 14 hodin v kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

V případě zájmu se neváhejte zaregistrovat (https://rvur.udrzitelny-rozvoj.cz/cz/akce/kulaty-stul-implementace-strategickeho-ramce-cr-2030-olomouc-171101), kapacita je omezena.

 

 
Senátoři zamítli zavedení „podnikatelského psa“ - problém s byrokracií a legislativní džunglí trvá | Tisk |  E-mail
Čtvrtek, 12 říjen 2017

Časté změny zákonů, nařízení a vyhlášek, jejich nejednoznačný výklad a aplikace do praxe, ale i náročná komunikace mezi podnikatelem a státem způsobují nejen podnikatelům takové potíže, že dnes i při dobré vůli nevědí, jaké povinnosti vůči státu musí plnit. Změnit to mohl Právní elektronický systém již více než rok vyvíjený Hospodářskou komorou, za kterým stojí přední odborník na e-government v ČR, tvůrce CzechPointů nebo datových schránek.

Řadu výhrad kritiků Hospodářská komora považuje za zástupné. Rovněž upozorňuje, že v pozadí proti zavedení podnikatelského PSA, který měl prokopat cestu k odstraňování byrokracie, lobbovali především státní úředníci, kteří si nepřejí v naší zemi změnu.

„Jejich postoj je pochopitelný, protože jim přibude práce. Naší snahou ale je, aby lidi zákonům rozuměli. Vzkazujeme, že Hospodářská komora nepoleví. Naopak. Bude pokračovat ve vývoji tohoto systému pro podnikatele navzdory vaší snaze tomu zabránit,“ vzkázal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý kritikům.

PES zavádí, aby stát při tvorbě každého nového zákona vydal i soupis povinností, které podnikatelům ukládá. A pokud by daná povinnost nebyla vyjmenovaná, nemohl by ji stát po podnikateli vymáhat. Hospodářská komora tím chce zkvalitnit normotvorbu a zajistit závaznost státu stejně, jako stát zavazuje podnikatele. To je také důvod, proč tento „bič podnikatelů na stát“ by měl projít standardním hlasováním i v Parlamentu. Komora zároveň chce, aby s těmito otevřenými daty mohl pracovat kdokoli v ČR, nejen sama podnikatelská organizace.

„Není přece normální, aby stát neuměl lidem a potažmo podnikatelům říct, jaké povinnosti jim ukládá. Podnikatelé mají podnikat, a ne se brodit stovkami zákonů, dotazníků, příkazů či dnes a denně čelit vzájemně se odporujícím kontrolám,“ doplňuje Dlouhý.

Podporu pro zavedení elektronického nástroje umožňujícího firmám a živnostníkům spravovat plnění jejich povinností přes internet Hospodářská komora získala napříč politickým spektrem. Až teprve v Senátu ale narazila na kritiku. Mimo jiné, že návrh je protiústavní, že by podnikatelé byli zvýhodněni, nebo že by Hospodářská komora získala větší moc. 

Podle Hospodářské komory podnikatelé budou mít výhodu v tom, že na rozdíl od běžného občana budou znát své povinnosti, obecně ale podléhají i větší regulaci než nepodnikající fyzické a právnické osoby, výhodnější zacházení pro určitou skupinu adresátů práv je v českém právním řádu běžné, např. v případě možnosti uplatnění daňových paušálů, která neexistuje pro zaměstnance a zároveň, že je to první krok k reformě s cílem větší srozumitelnosti právního prostředí pro všechny – pravděpodobně budou následovat i přehledy povinností nepodnikajících fyzických a právnických osob.

Zároveň podotýká, že na předvolební diskusi podnikatelů s lídry politických stran konané minulý týden na půdě Hospodářské komory se více než trefně ostatních politiků zeptal i předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura: Vyjmenovat povinnosti podnikatelů je protiústavní?

Za absurdní Hospodářská komora považuje tvrzení, že PES ji přináší moc. Naopak Hospodářské komoře přibude práce s přípravou systému, musí do něj investovat své vlastní prostředky. Cílem ale je zpřehlednit členům Hospodářské komoře a všem podnikatelům jejich povinnosti. Tím, že by Hospodářská komora poskytovala podnikatelům správu jejich povinností přes internet, nemůže větší moc nikterak získat.

Proti Právnímu elektronickému systému nebrojí jen někteří úředníci a legislativci. Hospodářská komora považuje za nepochopitelnou roli, kterou se sehrál Svaz průmyslu a dopravy. „Místo konstruktivního hledání řešení problémů podnikatelů, se Svaz postavil na stranu státních byrokratů proti podnikatelům, když žádal dopisem Senát, aby návrh Hospodářské komory zamítnul, a zároveň se přihlásil k tomu, že chce tuto myšlenku realizovat,“ podotkl Dlouhý.

Hospodářská komora má již předjednáno s řadou poslanců, že návrh na zpřehlednění povinností podnikatelům předloží jako poslaneckou iniciativu znovu po volbách v nové Poslanecké sněmovně. Zároveň je Hospodářská komora připravena spustit vybrané služby Právního elektronického systému podnikatelské veřejnosti bez ohledu na dnešní výsledek v Senátu, tzn. i bez zákona.

K projektu se už přihlásily advokátní kanceláře, poradenské agentury a IT firmy. Kdyby zákon prošel legislativním procesem, zaznamenali jsme i úmyslu nominovat jej také na Zákon roku. S těmito společnostmi provede Hospodářská komora analýzu podnikatelské legislativy a bude do systému vkládat povinnosti, které dokážou identifikovat. Zároveň budou vydávat podněty vládě, aby nesrozumitelné paragrafy a duplicity vysvětlila.

Zdroj: Hospodářská komora ČR

 
Živnostník roku, Firma roku a Odpovědná firma roku | Tisk |  E-mail
Středa, 11 říjen 2017

Živnostníkem roku Olomouckého kraje je Blanka Poštulková, Firmou roku a Odpovědnou firmou roku pak CIDEM Hranice.

V porotě rozhodující o výsledcích krajské části soutěže Vodafone firma roku 2017 a Česká spořitelna živnostník roku 2017 měla zastoupení i Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, která oběma vítězům gratuluje a přeje mnoho dalších úspěchů do budoucna. „Živnostníci a podnikatelé tvoří páteř naší ekonomiky a tato soutěž je krásným příkladem ocenění jejich tvrdé práce." okomentovala účast na soutěži Anežka Kramářová z Krajské hospodářské komory Olomouckého kraje.

Jmenovitě naše gratulace směřuje Živnostnici roku, Blance Poštulkové, která zaujala svou úspěšnou výrobou unikátních specialit z olomouckých tvarůžků… 
„Podstatné je to, že paní Poštulková představuje typickou regionální živnostnici, bezvadně dovede využít regionální produkt. Porota se na jejím vítězství shodla jednoznačně,“ okomentoval volbu poroty jeden z jejích členů Petr Vavřín z České spořitelny.
…a firmě CIDEM Hranice, která uchvátila porotu svým úspěšným působením v oboru výrobu cementotřískových desek. 
„Velmi mě zaujal příběh vítězné společnosti, stejně jako její produkt. Výborně reprezentuje Olomoucký kraj, je to jeden z největších zaměstnavatelů na Hranicku a v Olomouckém kraji vůbec,“ zhodnotil volbu člen poroty Kamil Homola z Vodafone Czech Republic.

Firma CIDEM Hranice se rovněž stala Vodafone Odpovědnou firmou roku 2017.

Více informací o akci a dalších pořadích čtěte zde: https://www.firmaroku.cz/…/podnikani-v-olomouckem-kraji-dom

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 9 z 1096